ІV СМЕННО - ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. София, р-н Оборище, ул."Д у н а в" 30,
тел: 983-37-97  e-mail:ve4erna4@abv.bg
сградата е паметник на културата, строена в началото на 20 век като гимназиален девически пансион с дарение от княгиня Евдокия
на добър час!

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ Работи, за да учиш - учи, за да успееш ! Пишете ни

Самообучение»  
Административни услуги     Вътрешни правила за защита на личните данни

Аз знам:  1  2  3
    МОН » е-учебници
4 Вечерна

За насПравилник

Етичен кодекс


Профил на купувача
Актуално :

» Сесии
» Учебен план
» ДЗИ
» Учители
» Учебно-изпитни програми

Сигурност в училище

 Тук сме!>

София, ул. Дунав 30

абитуриенти - начало на нови амбиции
Завърших !
А вие ? ...

"Cognosce te ipsum!"

Опознай себе си! - Сократ
Учебно време
по избор:учебно време - сутрин, следобед, вечер

свободната комуникация - предимство на съвременната личност
Знание чрез информация,
познание чрез обучение - нашата стратегия!

Никога не е късно
и никога не е невъзможно
да продължиш
обучението си.
4 сменно-вечерна :

шанс за всяка възраст
и индивидуалност:
удобно съчетаване
на работа и учебно време,
семейни задължения
и кариера,
равностойна диплома
за продължаване на
квалификацията и висше образование,
конкуретноспособност и
избор за бъдеще.