връзка

ИЗПИТНИ СЕСИИ


Януарска изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучениеВнимание: ЗУЧ - задължителни учебни часове
и ИУЧ - избираеми учебни часове имат седми, осми и девети клас,
ЗП - задължителна подготовка
и ЗИП - задължителноизбираема подготовка
имат десети, единадесети и дванадесети клас.
Предметите, които по учебен план са и задължителни, и избираеми,
на януарска сесия ще се полагат само задължителните,
съответно само избираемите за 11 и 12 клас, където те не повтарят задължителните.

Всеки ученик трябва в срок до 19.12.2018 година да заяви писмено в училище
на кои изпити ще се яви на януарска изпитна сесия.ПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Български език и литература
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл
ЗП - 10, 11 и 12 кл
17.01.19 г. 13.00 ч.
Английски език
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 кл, ЗИП - 11 и 12 кл
18.01.19 г. 13.00 ч.
Руски език
ЗП - 10 кл,
ЗИП - 11 и 12 кл
31.01.19 г. 13.00 ч.
Математика
ЗУЧ - 7 и 9 кл,
ЗП - 10 кл, ЗП -11 кл.
21.01.19 г. 13.00 ч.
Информационни технологии
ЗУЧ - 7 и 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл, ЗИП - 12 кл
22.01.19 г. 13.00 ч.
История и цивилизация
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл, ЗИП - 12 кл
23.01.19 г. 13.00 ч.
География и икономика
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл, ЗИП - 12 кл
24.01.19 г. 13.00 ч.
Философия
ЗУЧ - 8, 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл, ЗИП - 12 кл
25.01.19 г. 13.00 ч
Свят и личност ЗП - 12 клас 29.01.19 г. 13.00 ч.
Биология и здравно образование
ЗУЧ - 7 и 9 кл,
ЗП - 10 кл, ЗИП - 11 и 12 кл
28.01.19 г. 13.00 ч.
Физика и астрономия
ЗУЧ - 7 и 9 кл,
ЗП - 10 кл
29.01.19 г. 13.00 ч.
Химия и опазване на околната среда
ЗУЧ - 7 и 9 кл,
ЗП - 10 кл, ЗИП - 11 и 12 кл
30.01.19 г. 13.00 ч.
Технологии и предприемачество
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл
31.01.19 г. 13.00 ч.4 ВЕЧЕРНА